Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Rendelési feltételek:

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a szerződés minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti azt. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus (online) formában kerül megkötésre és elfogadásra a webáruház üzemeltetője és a webáruház látogatója/vásárlója között, mely a későbbiekben nem kereshető vissza. A webáruházban történő megrendelés rögzítéséhez szükséges adatok megadása önkéntesen történik. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Üzemeltetői adatok:

 • Cégnév: VISZLAY ANITA- EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
 • Cím, székhely: 3300. HUNGARY-EGER , KERTÉSZ UTCA 148. 1/1

Adószám: 67337624-1-30Nyilvántartási szám: 50083938KSH szám: 67337624900323110

 • Kibocsátó szerv: Heves Megyei Kormányhivatal
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Webáruház domain-je: viszlayanitawebshop.hu
 • Elektronikus elérhetőség: info@viszlayanita.hu
 • Telefonos elérhetőség, panaszkezelés: +36-20-284-9972
 • Szállítási partner, partnerek megnevezése:  Magyar Posta Zrt.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

 A webáruház üzemeltetőjnek saját könyvei, Oktatóanyagok, OnLINE oktatás, SZEMÉLYES oktatásra részvételi jegyek, KURZUSOK.,  Önismereti kártyák.

A  webshop a vállalkozó,  Viszlay Anita saját kiadású és gyártású szellemi termékeit forgalmazza.  A Könyvek  és Önismereti kártyák. nyomtatott- fizikális  formában kerülnek elküldésre a vásárló részére.

Az oktatóanyagokhoz hozzáférési jelszó kerül elküldésre a vásárlónak.

A szerzői jogokról:

A webáruház oldalain megjelenő szöveges és képi, hangi illetve videótartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, ezeket felhasználni csak Viszlay Anita EV. engedélyével lehet. A megvásárolt könyvek szerzői jogvédelem alatt állnak. A www.viszlayanita.hu oldalon lévő tartalmak engedély nélküli felhasználása vagy annak tűrése büntetést vonhat maga után. A szerzői jogok gyakorlója: VISZLAY ANITA

Megjelenített árakra vonatkozó tudnivalók

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, ami nyomtatott könyvek esetén 5%,  az önismereti kártyák esetében: 27% Az OKTATÁS : MNS. TÁRGYI ADÓMENTES tevékenység.

Rendelési információk:

A megjelenített termék megrendelhető on-line kosárrendszerünk segítségével. A webáruház böngészése és a vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A fizikális termékek kézbesítése csak magyarországi címre történő kézbesítéssel valósul meg.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 8.00-12.00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, de amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Automata eladási rendszerünk a megrendelés leadása után e-mailben visszaigazolja a beérkezett megrendeléseket.

A webáruházban csak előreutalásos fizetés lehetséges. A webáruházban ki tudja választani, hogy bankkártyán keresztül fizeti ki előre a terméket, vagy banki utalással.

A vételár kiegyenlítését követően 2-4 munkanapon belül kapja meg a vásárló a megrendelt termékét. Amennyiben a megrendelés elküldését követő 24 órán belül automatikus visszaigazoló levél nem érkezik részünkről (ezt érdemes ellenőrizni a spam levelezési mappában is), akkor megrendelésének rögzítése nem volt sikeres (a szerződés nem köttetett meg). Ilyen esetekben kérjük, írjon e-mailt: info@viszlayanita.hu

Rendelés menete:

 1. Tegye a kiválasztott termék(ek)et a kosárba.
 2. Ellenőrizze a kosár tartalmát, majd Kattintson a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra.
 3. Adja meg a számlázási és szállítási adatokat.
 4. A WEBÁRUHÁZ csak MAGÁNYSZEMÉLYNEK ÁLLÍT KI SZÁMLÁT, CÉGNEK ÉS VÁLLALKOZÁSNAK NEM. A WEBÁRUHÁZ KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁGI CÍMRE KÜLD FIZIKÁLIS CSOMAGOT( KÖNYVET ÉS KÁRTYÁT ). KÜLFÖLDRE NEM POSTÁZ  a WEBÁRUHÁZ. AZ OKTATÓANYAGOKHOZ és A HANGTÁRHOZ a jelszót emailen bármely országban élő vásárónak elküldjük, és bármely országban használhatóak a belépő jelszavak.
 5. Az adatok megadását követően kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.
 6. A megrendelés elküldését követően e-mailben visszaigazolást és számlát kap a rendelésről.
 7. A megrendelés, a számla kiegyenlítése után válik véglegessé.

 

A megrendelt termék árának kifizetési módja:

A megrendelt terméket online kártyás fizetéssel vagy banki átutalással- előrefizetéssel  tudja teljesíteni, a kapott számlán szereplő adatok alapján. Átutalás esetén kérjük, ügyeljen rá, hogy a közlemény rovat tüntesse fel a számla sorszámát.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Papír alapú számlát nem küldünk Önnek. Ha szükséges, kérjük nyomtassa ki az e-mail mellékletben küldött számlánkat. Ha OKTATÓANYAGHOZ belépési jelszót  vagy OKTATÁSRA részvételi jegyet vásárol, azokat külön email-ben fogjuk küldeni Önnek, a vételi ár beérkezése és annak feldolgozása után.

 

A megrendelt termék, illetve a házhoz szállítás díjának kifizetési módja:

A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-18 óra között történik. EGY DARAB KÖNYVET ELSŐBBSÉGI levélként küldünk a MAGYAR POSTA közreműködésével, TÖBB KÖNYVET, vagy KÁRTYÁT csomagként küldünk a MAGYAR POSTA  rendszerén keresztül.

 

Az OKATAÓVIDEÓKHOZ a belépőkódot illetve az OKTATÁSHOZ  a részvételi jegyet E-MAILEN küldjük. Ebben az esetben nincs közvetített  csomagküldői szolgáltatás, tehát nincs postaköltség.

 

A belépési kódok az OKTATÓANYAGOKHOZ és a HANGTÁRHOZ / egy éves  jelszó esetén) a belépési jelszavak az első  fogyasztói használattól egy évig/ egy hónapig biztosítanak hozzáférést a vásárlónak. 

 Az egy hónapos jelszó,( ez csak a HANGTÁRNÁL érvényes )  ami a terméken fel van tüntetve a HANGTÁR esetében, a fogyasztó első használatától egy hónapig biztosít hozzáférést a HANGTÁR OKTATÁSI felületéhez.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság: Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön VISZLAY ANITA- EV hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a VISZLAY ANITA- EV. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítéskor is megvolt.

 1. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás:

 

 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Leviter Kft. jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok, az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Amennyiben a termék hibás, kérjük, juttassa vissza címünkre: VISZLAY ANITA, 3300. EGER,  KERTÉSZ UTCA 148. 1/1.

 

Hibás termék esetén térítésmentesen új terméket küldünk Önnek, de ennek előfeltétele, hogy a hibás terméket visszajuttassa számunkra.

 

Ha az OKTATÓANYAGOKKAL KAPCSOLATBAN informatikai hibát észlel, INFORMATIKAI MUNKATÁRSUNK felé tudja jelezni a hibát, aki az e-mail elküldését követően 5 munkanapon belül felveszi Önnel a KAPCSOLATOT, és E-MAILEN keresztül elhárítja a hibát. AZ INFORMATIKAI HIBA bejelentése ezen a címen történik: it@viszlayanita.hu

 

Elállási jog:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: info@viszlayanita.hu . Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta. Az elállás/felmondás joghatásai Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Nem illeti meg a fogyasztót az elállási/felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

Adatkezelés

A webáruház használata, megrendelés vagy regisztráció során VISZLAY ANITA- EV a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) VISZLAY ANITA- EV  bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az VISZLAY ANITA- EV alvállalkozója (pl: Magyar Posta a megrendelés kézbesítéséhez). Az adatok megadása önkéntes, azok megadása és rögzítése/feldolgozása a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve beazonosíthatóak legyenek. VISZLAY ANITA- EV  a megadott adatokat a 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja, mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megrendelés elküldéséhez/rögzítéséhez szükséges adatok

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó

Eltérő számlázási és szállítási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak a számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrációkor megadandó adatok (a megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció, anélkül is rögzíthető a megrendelés)

A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével a későbbiekben visszakeresheti a már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

 • e-mail cím
 • használni kívánt jelszó
 • név
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó
 • KÉREM , VEGYE FIGYELEMBE, hogy VISZLAY ANITA –EV KIZÁRÓLAG MAGYAROSRSZÁGI SZÁLLÍTÁSI CÍMRE postáz fizikális terméket. TEHÁT A SZÁLLÍTÁSI címhez kizárólag MAGYARORSZÁGI cím írható.
 • AZ OKTATÓANYAGOKHOZ belépési kódot , illetve OKTATÁSHOZ részvételi jegyet kizárólag E-mail címre küldünk. Ebben az esetben a SZÁMLÁN csak a SZÁMLÁZÁSI cím szerepel, ami a világ bármely országa lehet. Ebben az esetben fizikálisan semmit sem szállítunk ki.
 • Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok:
 • név
 • e-mail cím

Hírlevelünkre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával vagy a webáruház oldalán. A hírlevélre történő feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldését követően a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, melyre történő kattintást követően igazolható illetve erősíthető meg a feliratkozás. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a Leiratkozás gombra történő kattintással történik.

A levélben történő Leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím a levelezési listáról. VISZLAY ANITA- EV  által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű, aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet.

Statisztikai adatok: A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból .(IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat VISZLAY ANITA- EV kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át és csak az arra jodosult hatóságok részére. A VISZLAY ANITA- EV  által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon. Cookie-k (sütik) A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet-azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet-azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által történő törléséig kerülnek tárolásra. 

 

 

A megrendelés adatai: A megrendelés folyamán rögzített adatokat VISZLAY ANITA- EV  a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését vagy módosítását bármikor kérheti írásban az info@viszlayanita.hu e-mail címen. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 14 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

Vonatkozó jogszabályok

 1. évi CXII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.), 2001. évi CVIII. (Eker) törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény, 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, 7/2001 (III.29.) GM rendelet, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 1992. évi LXIII. törvény, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Felügyeleti szervek:

Heves Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Egyéb információk:

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.. VISZLAY ANITA- EV eleget tesz a 1997. évi CLV. törvény 14 §-ban előírt árfeltüntetési kötelezettségének miszerint “A fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.”.

 

 Hibás teljesítés esetén a VISZLAY ANITA- EV mindent megtesz a mielőbbi helyesbítés érdekében, melyből adódóan a megrendelőt/vásárlót plusz költségek nem terhelik. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a VISZLAY ANITA- EV Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

VISZLAY ANITA- EV weboldalát RackForest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.;  webáruházát a UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.tárolja és üzemelteti a szerverein.

Tudomásul veszem, hogy VISZLAY ANITA- EV  adatkezelő által a viszlayanita.hu oldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim bankkártyás fizetés esetén átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére- A SIMPLE PAY fizetési felület üzemeltetőjeként.

 

 

Copyright © VISZLAY ANITA-EV- 2024.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

VISZLAY ANITA – EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 • Viszlay Anita- EV Cégnév: VISZLAY ANITA- EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
 • Cím, székhely: 3300. HUNGARY-EGER , KERTÉSZ UTCA 148. 1/1

Adószám: 67337624-1-30Nyilvántartási szám: 50083938KSH szám: 67337624900323110

, mint Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: www. viszlayanita.hu; www. viszlayanitawebshop.hu

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei_

 • Viszlay Anita- EV  
 • VISZLAY ANITA- EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
 • Cím, székhely: 3300. HUNGARY-EGER , KERTÉSZ UTCA 148. 1/1
 • Levelezési CÍM: 3300. HUNGARY-EGER , KERTÉSZ UTCA 148. 1/1
 • Telefon: +36202849972
 • E-mai: info@viszlayanita.hu

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.
Webáruház működtetéshez / szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

név, cím, felhasználói név, e-mail cím , telefonszám

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett. Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • e-mail : info@viszlayanita.hu
 • telefon: +36202849972
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.


Hírlevél

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Adatok: NÉV –Email cím

- Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

--Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

-  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

- Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
 • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • e-mail : info@viszlayanita.hu
 • telefon: +36202849972
 • Viszlay Anita, 3300. Eger, Kertész utca 148. 1/1 POSTAI LEVÉL

 

 Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén 
 • kötelesa személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 • tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Panaszkezelés

: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

 

 

 • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • e-mail : info@viszlayanita.hu
 • telefon: +36202849972
 • Viszlay Anita, 3300. Eger, Kertész utca 148. 1/1 POSTAI LEVÉL

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen
 • a szerződés megkötésének előfeltételea személyes adatok kezelése.
 • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

 1. Egyes adatfeldolgozók

WEB-szolgáltatás

Egyéb adatfeldolgozó

 • SZÁMLÁZZ.HU hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.  info@szamlazz.hu

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 1. Adattovábbítás harmadik fél részére

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

 

 Adatkezelő tevékenysége

 

Szállító adatai:

 MPLMagyarPostaLogisztikKft.
1138Budapest,Dunavirágutca2-6

Online fizetés kezelője :

OTPMobilSzolgáltatóKft.SimplePay
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
E-mail:ugyfelszolgalat@simple.hu 
Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611

 Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: /Youtube/Instagram, FACEBOOK és TIK-TOK stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a /Youtube/Instagram, FACEBBOK? TIK TOK stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
 6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

 Informatikai védelem

 1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
 2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
 4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
 5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Viszlay Anita- 2024.